• Chcete se zapojit do podpory cizinců v České republice či směřovat svou pomoc přímo na Ukrajinu?
  • Vaše důvěra a dobré srdce pomáhá měnit jejich sny ve skutečnost.

CHCI DAROVAT

Rádi se s vámi spojíme či setkáme a najdeme možnost spolupráce či uplatnění daru.

Finanční dar

  • Chcete přispět jednorázově či pravidelně?
  • Jaká je výše vašeho daru?
  • Máte představu o zacílení vašeho daru?
  • Rádi vás budeme informovat o využití vašeho daru.

Materiální pomoc

  • Chcete s námi vytvořit či podpořit nějakou akci či projekt?
  • Máte představu o zacílení vašeho daru?
  • Rádi vás budeme informovat o využití vašeho daru.