Společně tvoříme lepší budoucnost

Spolek KINERA

Kdo jsme, co děláme a proč?

Žijeme vedle sebe staletí, ale často o sobě víme tak málo: proto se snažíme budovat mosty mezi našimi národy a kulturami.

Věříme v dobré sousedství, přátelství mezi národy a demokracii: proto pomáháme cizincům i menšinám se začleňováním se do většinové společnosti a majoritě naopak otevíráme cestu k nim.

A kdo že to jsme

Jsme nezávislý spolek Kinera, který byl založen na jaře 2020. Za cíl si klademe ulehčit život všem, kteří mají obrovskou chuť si plnit sny.

 • Napomáháme talentovaným dětem na cestě za sny.
 • Spojujeme rozdílné kultury a budujeme mezi nimi důvěru.
 • Pomáháme cizincům a menšinám se začleněním se do běžného života.
 • Pomáháme v České republice i na Ukrajině těm, kteří pomoc potřebují.

O co usilujeme

 

 • Každý víme, jak těžké je si najít své místo v nové práci, v novém městě
 • Zároveň si uvědomujeme, že ne každému je dopřáno v životě rozvíjet svůj talent a dnes se bohužel i přístup ke vzdělání stává obtížnější pro celou řadu dětí a mladých lidí.
 • Snažíme se o bořit předsudky a hradby cizinců ve společnosti.

Koho podporujeme

Podporujeme lidi, kteří si jdou za svými sny i za cenu toho, že opustí domovy a vydají se do jiné země, aby zajistili lepší životy svým rodinám a bližním zde i ve své původní vlasti.

 • Věříme, že každé dítě a mladý člověk si zaslouží svou šanci. Proto podporujeme rozvoj dětských i mladých talentů.
 • Spojujeme rozdílné kultury a budujeme mezi nimi důvěru.
 • Pomáháme znevýhodněným skupinám. 

 

PODPORUJEME akcemi v Libereckém kraji či přímo na Ukrajině, finančními či věcnými dary.

Spolek KINERA vznikl v roce 2020, a to za účelem:

 • Přispět k oboustranně přínosnému a bezkonfliktnímu soužití cizinců se společností,
 • Přispět k integraci cizinců do společnosti v České republice i EU,
 • Přispět k přijímání tuzemských a evropských morálních hodnot cizinců,
 • Přispět k propagaci evropských morálních hodnot v zemích původu cizinců,
 • Přispět ke snížení migračního tlaku do EU skrze sociální, humanitární i finanční podporu, osvětovou a vzdělávací činnost v zemích původu cizinců,
 • Prosazovat a obhajovat oprávněné zájmy a práva občanů ve společnosti,
 • Obrana před jakýmkoli formami diskriminace,
 • Trvalé úsilí o zlepšení kvality života občanů,
 • Sociální a humanitární podpora, osvěta a vzdělávání,
 • Podpora a realizace kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti.

 

Stanovy Kinera, z.s. zde ke stažení:

 

0
Klientů
0
Členů spolku
0
Rozdaných Kč